Спазмалгон, 10 табл.

Спазмалгон, 10 табл.
Спазмалгон, 10 табл.
Производитель:
Balkanpharma-Dupnitza AD
Спазмалгон, 10 табл.
Спазмалгон, 10 табл.

Спазмалгон, 10 табл. : инструкция по применению